Varför laddstolpar är nyckeln till att behålla anställda mars-28-2023

Spridningen av elfordon leder till en ny era av transporter och hållbarhet.

Företag inser vikten av att ha laddstationer för elbilar på sina arbetsplatser, inte bara för miljöfördelarna, utan också för potentialen att öka anställdas nöjdhet.

Tillgängligt bidrag på upp till 15 000 kronor per laddplats

Företag kan söka bidrag för att installera elbilsladdare och laddstolpar via Naturvårdsverket. Bidraget motsvarar 50% av totalkostnaden, men begränsas till högst 15 000 kr per laddplats.

Företag kan ansöka om bidraget upp till sex månader efter att installationen är klar, men det är rekommenderat att ansökan lämnas in innan installationen påbörjas.

För att ansöka om bidraget digitalt, besök Naturvårdsverkets webbplats.

När ansökan är godkänd har företaget nio månader på sig att installera elbilsladdarna och ytterligare tre månader för att skicka in en utbetalningsbegäran efter installationen är klar.

Tillgången till att ladda elbilen kan inte bara få medarbetarna att känna sig mer bekväma och trygga i sin roll i företaget, utan det kan också ge dem en känsla av stolthet över att vara en del av en framåtsträvande organisation som sätter miljöansvar först.

Tillgången till laddstolpar på arbetsplatsen

När människor fortsätter att gå bort från traditionella bensindrivna bilar och anamma elfordon, måste arbetsgivare vidta åtgärder för att säkerställa att deras arbetsplatser är utrustade med den nödvändiga infrastrukturen för att stödja dessa fordon.

Att installera laddningsstationer på arbetsplatsen ger inte bara anställda ett enkelt och bekvämt sätt att ladda bilen under arbetstid, utan det skickar också ett viktigt meddelande till nuvarande och blivande anställda att företaget hänger med i tiden och tar hållbarhet på allvar .

Att ha elbilsladdning tillgänglig kan dessutom ses som en attraktiv förmån för både befintliga anställda och blivande som kanske funderar på att gå med i din organisation.

Den här typen av förmåner visar att du värdesätter dem genom att ge dem en praktisk lösning för deras dagliga pendlingsbehov.

Det är ett tydligt tecken på att du förstår vikten av att se till att deras arbetsplatsupplevelse är så stressfri som möjligt.

Laddar elbilar i ett parkeringsgarage

Stöd balansen mellan arbete och liv för elbilsförare

Att stödja de anställdas balans mellan arbete och privatliv genom laddningsstationer för elbilar är ett viktigt steg för att behålla anställda.

På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad måste företag tillhandahålla en omfattande uppsättning förmåner till sina anställda för att säkerställa en positiv arbetsupplevelse. Elbilar erbjuder pendlare möjligheten att minska sitt koldioxidavtryck samtidigt som de ger dem större bekvämlighet och kostnadsbesparingar.

Genom att tillhandahålla laddningsstationer för elbilar på arbetsplatsen kan de vill ladda bilen under sin arbetsdag, vilket kan bidra till att minska stressnivåerna och skapa bättre övergripande balans i livet.

Laddningsstationer för elbilar är också fördelaktiga för arbetsgivare. Företag som investerar i laddstationer för elbilar kan visa sitt engagemang för hållbarhet och signalera att de är en modern arbetsgivare som bryr sig om personalens välbefinnande och miljövård.

Den här typen av investeringar kan hjälpa till att attrahera socialt medvetna arbetstagare och uppmuntra nuvarande anställda att stanna längre.

Att investera i laddstationer för elbilar kan också ses som en del av ett företags strategi för företagsansvar, vilket visar sitt engagemang för att hjälpa till att minska utsläppen från transportkällor.

Arbetsgivare bör överväga att lägga till laddstationsinfrastruktur för elbilar om de vill förbli konkurrenskraftiga när det gäller ansträngningar för att behålla anställda.

Detta kommer inte bara att visa stöd för hållbara metoder, utan det kommer också att gynna både arbetsgivare och anställda genom att skapa en bättre balans mellan arbete och privatliv för dem som kör elbilar.

Att visa företagsansvar och hållbarhet

Genom att installera laddstolpar vid sina lokaler visar företag företagsansvar och hållbarhet.

Detta är särskilt viktigt för anställda som äger en elbil och förlitar sig på den för vardagliga behov, som att pendla till jobbet eller springa ärenden. Att installera laddstationer visar att företaget bryr sig om deras elbilsförares välmående, förutom att det ger en påtaglig fördel.

För många anställda kan det att ha tillgång till en laddstation för elbilar vara skillnaden mellan att känna sig stöttad av sin arbetsgivare eller att känna att de inte har samma flexibilitet som andra arbetstagare.

Genom att ta proaktiva åtgärder för att stödja elbilsförare visar arbetsgivarna att de är investerade i att främja en kultur av balans mellan arbete och privatliv och hållbara metoder.

Detta kan vara oerhört fördelaktigt när det gäller att behålla anställda, eftersom arbetare är mer benägna att stanna hos ett företag som värdesätter deras livsstil och övertygelser.

Att tillhandahålla laddstationer för elbilar är en win-win-situation: det visar inte bara de anställda att deras arbetsgivare verkligen bryr sig om dem, utan det gör det också möjligt för företag att uppfylla sina miljömål och visa ledarskap inom företagsansvar och hållbarhet.

Det är viktigt att komma ihåg att det är inget krav att arbetsgivaren erbjuder möjligheten att låta dig ladda bilen på arbetsplatsen. Det är en förmån och inte ett krav, just nu.

Projects

Öka medarbetarnas moral och arbetstillfredsställelse

Anställdas moral och arbetstillfredsställelse är viktiga komponenter för att behålla anställda.

Företag som prioriterar sina anställdas välbefinnande visar ett engagemang för företagsansvar och hållbarhet, samtidigt som de visar att de värdesätter sina anställda.

Att investera i laddstationer för elfordon är ett sätt som företag kan göra detta.

Laddningsstationer för elbilar ger många fördelar för anställda. Att ha tillgång till laddstationer för elbilar ger till exempel anställda mer flexibilitet när det gäller pendling till jobbet, eftersom de inte behöver oroa sig för att ta slut under resan.

Detta kan leda till mindre stress och mer arbetstillfredsställelse när det är dags att pendla hem i slutet av dagen. Dessutom hjälper elladdningsstationer anställda att spara pengar på bensinkostnader, vilket kan bli betydande över tiden.

Denna ekonomiska frihet kan hjälpa till att stärka moralen, vilket får dem att känna sig uppskattade och värderade av sin arbetsgivare för att ge denna extra förmån.

I slutändan är investeringar i laddstationer för elbilar ett effektivt sätt för företag att visa sitt engagemang för företagsansvar och hållbarhet samtidigt som de ökar medarbetarnas moral och arbetstillfredsställelse – två nyckelelement för att behålla anställda.

Slutsats

Sammanfattningsvis har laddningsstationer för elfordon potential att vara en stor fördel för de anställda.

Genom att tillhandahålla ett sätt för förare att ladda sina fordon medan de är på jobbet, kan arbetsgivare visa sitt engagemang för hållbarhet och företagsansvar.

Genom att tillhandahålla tillgång till laddstationer kan arbetsgivare dessutom stödja sina anställdas balans mellan arbete och privatliv genom att eliminera behovet av långa resor hem och tillbaka för att ladda sina fordon.

Slutligen kan tillhandahållandet av denna bekvämlighet bidra till att öka de anställdas moral och arbetstillfredsställelse. Att implementera laddningsstationer för elfordon på din arbetsplats är ett utmärkt sätt att visa medarbetarna att du bryr dig om dem och deras behov.

Genom att investera i en laddstation för elbilar kan arbetsgivare visa att de är engagerade i hållbarhet och att behålla personalen.

Välj Unimi

Unimi solutions hjälper aktörer som vill installera, driva eller äga laddstationer för elbilar genom att se till att framtidssäkra och minimera kostnader för markarbete.

Vi gör det genom det unika och patenterade Unimi-1base fundamentet som passar alla laddstationer och som kan installeras i förberedande syfte.

Unimi Solutons grundades 2010 och har genom åren införskaffat unik och världsledande kompetens inom förankring av laddstationer. Bland våra kunder finns de största och ledande aktörerna inom elbilsladdning och utbyggnad av laddinfrastruktur.

Kontakta oss

16+Länder och växande

15000+Installationer och växande

50+Laddar modeller som stöds

Beställ via grossistkonto

Om du redan har ett konto hos Ahlsell, DEFA, Elektroskandia, Kraftpojkarna eller Rexel group (Storel, Selga) kan du beställa Unimi-1BaseTM-stiftelser från din partner.

Boka möte eller kontakta oss

Vid frågor kring våra produkter, vänligen ring: +46 (0) 73-443 5245